GleSYS Internet Services AB, grundat 1999 erbjuder nästa generations moln-plattform som erbjuder flexibla, skalbara, driftstjänster för Internet till kunder i hela världen. Redan år 2000 byggde GleSYS sina egna datacenter i sina egna lokaler. Idag har man totalt fem ultra-moderna datacenter, två av dem strategiskt placerade i Falkenberg och Stockholm, Sverige och ett vardera i New York, London och Amsterdam. Tack vare att man har virtualiserat det mesta i GleSYS Infrastruktur erhåller man en betydande flexibilitet och skalbarhet där man kan lägga till eller ta bort servrar direkt, upp- eller nedgradera tjänster utan omstart och erbjuda full ”root-access” till kundernas servrar.

Under de tre senaste åren har GleSYS haft en tillväxt på 100%. Bolaget har nära 3.500 kunder, vilket primärt är små och medelstora kunder som köper tjänster på löpande timmar.

”Vi är en publik moln-leverantör vilket innebär att vi erbjuder våra resurser med hjälp av själv-betjäning” säger Andreas Bergman, driftsansvarig för GleSYS. ”Det innebär att vi inte vet vilken typ av applikationer våra kunder kör i sina virtuella maskiner. Vi utgår ifrån att de flesta av våra kunder kör e-handelssystem eller andra webbaserade applikationer med stora transaktionsvolymer eller krävande databaser.”

NexentaStor installerades för första gången 2014 hos GleSYS. Denna installation baserades på en hybrid-modell och blev primär lagring för en VMware-miljö för Virtuella privata servers (VPS) för små och medelstora kunder. Innan man beslutade sig för NexentaStor så utvärderade GleSYS flera olika lösningar och leverantörer. ”Vi försökte bygga våra egna lagringssystem baserat på standard-servers med diskhyllor installerat på linux-system.” säger Glenn Johansson, VD och grundare av GleSYS. ”Senaste gången vi sökte en ny lagringslösning, låste vi in on i tre till fyra år med den leverantören då det var en väldigt stor investering.”

Utmaningen som GleSYS hade innan man installerat nuvarande lösning var att man ständigt hade problem relaterat till dåvarande lagrings-lösning. ”Vi ville hitta en lösning där både tekniker och säljare tog sig tid att förstå våra förväntningar och vad vi ville uppnå. Vi var inte intresserade av at betala för massa funktionalitet vi inte behöver. Efter en djupare analys kunde vi se att våra problem alltid var relaterade till IOPS på något vis.” säger Glenn.

Glenn Johansson

Dom viktigaste faktorerna för den nya lösningen var strömförbrukning, prestanda och redundans, självklart till rätt pris. ”Om vi ser till installationen som körs i Falkenberg så har vi ett teoretiskt maximum. Om varje enskild VM i klustret kör på Max IOPS skulle det kräva ungefär 5 miljoner IOPS, vilket innebär att vi förutsätter att inte alla VMs kör på Max IOPS samtidigt.” avslutar Glenn.

Andreas Bergman

En utmaning som GleSYS brottas med kontinuerligt är att inte veta vilka krav kunderna har från tid till annan. ”Det är en balansgång där vi försöker leverera 1000-2000 IOPS per VM utan att det på något sätt påverkar andra VMs i samma kluster. Eftersom vi inte vet vilken typ av applikationer respektive kund kör så måste vi tillhandahålla en lösning som är tillräcklig för att klara dom mest tänkbara situationer.” säger Andreas Bergman.

”Vi känner inte till vilka VMs som behöver extra prestanda, och när dom behöver det,” förklarar Glenn. ”Vissa av våra kunder kan ha haft VMs med väldigt lågt utnyttjande i ett år. Plötsligt en dag så flyttar det in en ny applikation i systemet. Det är inte självklart att kunderna informerar oss i förväg, men trots det förväntas vi leverera prestanda direkt.”

Glenn och Andreas förutsätter att de flesta kunderna kräver tung databas-aktivitet, vilket i sin tur kräver stora mängder IOPS, med låg latens, vilket är avgörande för användarupplevelsen. ”Våra kunder kan inte vänta på att lagrat data ska bli HOT,” säger Andreas. ”Våra kunder kan inte vänta på en ’tiered’ lösning eftersom mycket data aldrig blir hett. När vi pratat med traditionella leverantörer inom lagring så föreslår dom allt som oftast en tiered lösning. Vad vi behöver är en lösning som levererar mycket IOPS och stor lagrings-kapacitet som är förutsägbar. De flesta lösningar vi provat tidigare har inte klarat det.”

Glenn understryker att man inte är en traditionell leverantör för kontors-applikationer. ”Vi har inte 2000 personer som använder virtuella skrivbord mellan 9 till 5. Vi säljer inte heller våra tjänster med 12- eller 24-månaders avtal. Alla våra kunder konsumerar våra tjänster löpande per timme. Det innebär att om vi inte levererar enligt våra kunders förväntningar på prestanda så stänger dom av sina VMs och söker en annan leverantör.”

”Våra tjänster levereras konstant, 24 timmar om dygnet och alla våra kunder är beroende av oss för att deras uppdrag ska bli framgångsrika inom deras företag.” Säger Andreas. ”Om vi inte levererar kan det hämma deras tillväxt.”

Layer 8 IT-Services har haft förtroendet som leverantör till GleSYS sedan oktober 2014. Vi på Layer 8 rekommenderade GleSYS att utvärdera flash-lagring istället för att enbart bygga lagringssystem på traditionella hårddiskar. GleSYS tilltalades av det begränsade ström- och kyl-behovet för en flash-lösning, tillsammans med kraftfull prestanda och hög lagringskapacitet på liten yta.

”NexentaStor hade sedan tidigare visat att det motsvarade GleSYS krav på ett affärskritisk lagringssystem. Med ett mycket konkurrenskraftigt pris för kombinationen NexentaStor/InfiniFlash kryddat med prestanda och kompakt storlek var det här en tilltalande lösning för GleSYS. Med den kostnad/GB denna lösning erbjuder ser vi många tillämpningar som kan dra fördel av denna lösning t.ex. virtuella datacenter, Bag Data, Media streaming, arkivering m.m.” säger Johan Tungström, VD för Layer 8 IT-Services.

Ladda ner denna artikel genom att klicka här.