Layer 8 IT-Services fokuserar på Software-defined Datacenter, och har sedan starten 2010 hjälpt sina kunder att förbättra sin infrastruktur för att bli mer kostnadseffektiva, flexibla, kunna skala och få en lösning som är betydligt enklare att administrera. Av de företag som tillhandahåller mjukvarudefinerade lagringslösningar så ligger Compuverde i framkant. Compuverdes lösning innehåller många smarta funktioner och en flexibilitet som vi inte sett tidigare och trots detta är det en lösning med imponerande användarvänlighet. Det nya partnerskapet gör Layer 8 IT-Services till Sveriges första Gold Partner.

Compuverde med säte i Karlskrona är en etablerad leverantör av mjukvarudefinierade lagringslösningar. Bolaget grundades 2008 av en grupp av lagrings- och programvaru-experter med årtionden av erfarenhet inom lagring, man levererar en lösning avsedd för företag i alla storlekar. En lösning som används av bland annat; telekom, bank, media och försäkringsbolag i hela världen.

Carl-Henric Möllerström, vVD på Compuverde säger: “Eftersom Niklas Tungström, CTO, och hans kollegor testar nya produkter och leverantörer noggrant blir vi på Compuverde mycket glada att Layer 8 IT-Services utvärdering blev så lyckad. Med sina omfattande kunskaper och erfarenheter inom SDS är Layer 8 IT-Services en utmärkt partner att samarbeta med. Vi är just nu i en väldigt spännande fas och har redan flera olika projekt i brancher som postproduktion och datacenter.”

Compuverde är byggt för skala linjärt både när det kommer till kapacitet och prestanda. Alla noder i ett kluster har samma funktionalitet och ansvar, därför är Compuverde helt skalbar utan ”single point of failure”. Man kan börja med bara ett fåtal noder och en handfull diskar, vid behov är det möjligt att växa till hundratals noder och även upp till exabytes av lagring. Möjligheten att kunna skala helt efter sitt faktiska behov ger mycket bättre kontroll på både ekonomin och infrastrukturen i datacentret som i sin tur kan anpassas efter organisationens behov.

Johan Tungström, VD på Layer 8 IT-Services säger: ”Compuverde har tagit fram en imponerande mjukvarudefinerad lagringslösning. Det som fick vår uppmärksamhet först var hur enkelt det var att sätta upp och managera ett kluster. Bara det att dom täcker in; NAS, SAN och Object Store i en och samma produkt, tillsammans med funktioner som Multi-Tenancy och Quota öppnar upp för väldigt intressanta lösningar för t.ex: datacenter.”