Stora valmöjligheter: Hyperscale eller Hyperconverged

HyperX Storage Platform levererar oberoende skalbarhet av Hedvig Storage Proxy och Hedvig Storage Service, vilket ger flexibiliteten att använda HyperX som ett ”hyperscale” eller ”hyperconverged” lagringssystem. Detta ger er full frihet att välja den modell som bäst passar er miljö och de krav som verksamheten ställer.

hyperscale-hyperconverged

Fördelar med HyperX Storage Platform

Enklare, Snabbare, Bättre

  • Tilldela lagringsresurser snabbt och enkelt precis som stora moln-leverantörer gör
  • Utöka kapacitet och prestanda utan förändringar av applikations-infrastrukturen
  • Eliminera all huvudbry som administration och underhåll av traditionella lagrings-miljöer

Elastisk och säker lagring

  • Mindre risk att förlora data tack vare distribuerad replikering och DR utan påverkan
  • Eliminera stillestånd och avbrott med själv-läkande kluster
  • Sätt stopp för behovet av data-migreringar

Skär ner dina lagrings-kostnader

  • Bygg ett dynamiskt, skalbart och säkert lagringssystem med standard-hårdvara
  • Effektivt lagringssystem som kan minska kapacitetsbehov med 75% eller mer
  • Sänker totala ägandekostnaden (TCO) med upp till 60%