Nutanix Xtreme Computing Platform

Nutanix Xtreme Computing Platform är en konvergerad infrastruktur-lösning som konsoliderar server och lagring in i en integrerad enhet. Detta bygg-block för datacenter kan sedan utökas med en nod i taget vilket erbjuder en linjär och sömlös ”Scale-Out” med en flexibilitet att betala vartefter ni växer.

Nutanix har förenklat sättet att bygga datacenter radikalt. Genom att utgå ifrån Web-Scale teknologier och arkitekturer som har sitt ursprung från stora Internet bolag, såsom Google, Facebook och Amazon har Nutanix byggt sin hyper-konvergerade lösning.

solution_productoverview_Complete-Virtualization-PlatformKonvergerad Infrastruktur

Nutanix Xtreme Computing Platform konvergerar server och lagring till ett system vilket eliminerar behovet av traditionell lagring som SAN och NAS. Varje nod kör en hypervisor och en Controller VM som hanterar all I/O för den lokala hypervisorn. Detta gör Nutanix till ett utomordentligt flexibelt, skalbart byggblock för moderna datacenter.

software-definedSoftware-defined

Systemet använder en distribuerad mjukvaruarkitektur för att leverera datalagring som en on-demand-tjänst. Systemet bäddar in all logik i intelligenta VMs som körs på varje kluster-nod som en 100% mjukvarustyrd lösning. Dessutom är alla mjukvarudefinierade tjänster helt VM-centrerade, inklusive snapshots, hög tillgänglighet, katastrof-återställning, dedup etc.

server-side-flash1Server-attached Flash

Nutanix lösning integrerar flash (SSD) i varje nod – genom att konvergera flash och datorresurser i en enhet kan man leverera bästa möjliga applikationsprestanda. Nutanix Distribuerade Filsystem gör all flash-kapacitet i alla Nutanix noder tillgängligt för alla virtuella maskiner i klustret. Nutanix Virtual Computing Platform distribuerar även metadata intelligent genom hela flash-lagret för att möjliggöra massiv och linjär scale-out. 

Scale outScale Out

Nutanix Xtreme Computing Platform är raka motsatsen till en enda server. Det är ett ”always-on” kluster med server och lagrings-noder som kan köra alla typer av virtuella maskiner i stor skala. Om det krävs mer lagring eller beräkningskapacitet, kan ytterligare noder läggs till utan påverkan, en i taget. Till skillnad från traditionella SAN / NAS-lösningar som är begränsade till ett litet antal kontrollenheter, så har Nutanix mjukvarubaserade kontrollenheter som skalar proportionellt med antalet noder.

'With Nutanix we see an excellent way of scaling the environment without incurring upfront investment costs in storage performance and capacity, and of course the easy management is another big benefit.'
Christoffer Niemi, IT-Arkitekt, LKAB

dummies

SDS for Dummies

Behöver du snabbt och enkelt förstå hyperkonvergerad infrastruktur ?

Fyll i ditt namn och e-postadress så skickar vi en nerladdningslänk.

Ditt namn (obligatorisk)

Din e-post (obligatorisk)

sub_web-scale-101

Web-Scale 101 Guide

Den rätta guiden till hyperkonvergerade system.

Fyll i ditt namn och e-postadress så skickar vi en nerladdningslänk.

Ditt namn (obligatorisk)

Din e-post (obligatorisk)