Color-Tagline-JPEG-Logo

Unitrends är den enda backupleverantör som kan erbjuda en kontinuerlig automatiserad katastrofåterställningstest som fortlöpande mäter och verifierar att ni följer ingångna SLA. Detta görs genom att automatiserat simulera återställning av backuper eller replikerade VM och testa att de maskiner som tillsammans utgör tjänsten verkligen fungerar tillsammans. Om alla tester går igenom sparas maskinernas status undan i en Certified Recovery Point (CRP) som man kan använda att återställa från i händelse av en katastrof.

Nervositeten vid en återställning av en backup är helt borta eftersom ni vet att det fungerade vid den senaste testen då CRP skapades.

867c053e-d0af-4293-9aab-2397e9c7e936Unitrends Recovery Series

En serie ändamålsenligt byggda fysiska backup appliances för virtuell, fysisk och enhetligt data-skydd.

Unitrends Enterprise Backup

En ändamålsenligt byggda virtuell backup appliances för virtuell, fysisk och enhetligt data-skydd.

Unitrends Virtual Backup

En ändamålsenligt byggda virtuell backup appliances för Citrix XenServer data-skydd.

Reliable DR

En ändamålsenlig mjukvara för certifierad applikations-failover/failback orkestrerad mellan olika datacenter.

Unitrends Certified Recovery Suite (UCRS)

En produktsvit bestående av 5 olika program som ger er möjlighet att ta backup på er virtuella miljö (VMware,Hyper-V, Xenserver). Med Unitrends beprövade agentteknik som hanterar +100 olika OS/applikationer skyddar ni även era fysiska servrar på både Bare Metal och filnivå. Dessutom ingår Kroll Ontrack PowerControls för Exchange/Sharepoint objekt återställning. ReliableDR ger er möjighet att helt automatisera er DR testning för Vmware och UEB Backups och kontinuerligt mäta att RPO/RTO avtal följs och mycket mer.

UCRS

Licensiering av Unitrends Certified Recovery Suite (UCRS) är per CPU socket och nedanstående komponenter ingår i UCRS:

 • 1 Socket Unitrends Virtual Backup (UVB) f.d. PHD Backup: UVB för skydda av VMware,Hyper-V eller Xenserver. Med denna kommer Kroll Ontrack för Exchange/Sharepoint objektnivå återställning.
  Läs mer…
 • 1 Socket av Unitrends Enterprise Backup (UEB): Unitrends mjukvaru backup appliance för Hyper-V eller VMware. Agenter för skydd av fysiska standalone servrar knyts till denna UEB.
  Läs mer…
 • 1 Physical-Application bundle som är en agent för att skydda fysiska servrar på Bare Metal och file level nivå. (Denna kan bara användas om man ”kopplar” den till ovanstående UEB)
 • 5 VM ReliableDR (RDR): Automatiserar DR testning i VMware miljöer. Hyper-V stöd kommer troligen sent Q4. Licensieras per VM i Pro eller Enterprise version. (Pro saknar applikations testning och testar bara att VM startar och VMware tools svarar.)
  Läs mer…
 • Kroll Ontrack PowerControls: En OEM:ad mjukvara för att enkelt kunna återställa Exchange och Sharepoint objekt från backuper. Den klarar att gå mellan versioner och kan återställa ett email rakt ner i en användares brevlåda. Stödjer Exchange 2003 och framåt. Den här programvaran ingår i Enterprise licenser för UVB och i UCRS bundlingen.
  Läs mer…

*Alla ingående komponenter har licensformen Enterprise med 24/7 support