VeloCloud_Logo_500x150

 

Vad är VeloCloud?

VeloCloud är först ut att erbjuda samtliga komponenter för att skapa ett moln-baserat SD-WAN: Ett robust WAN-nätverk i molnet för affärskritiska applikationer och moln-tjänster för regionkontor, nyetablering av kontor och butiker, fartyg och bussar, allt med full administration, policies och automatisering.

VeloClouds är den enda leverantör som fullt ut har sin SD-WAN tjänsteplattform i molnet. Förutom Site-till-site kommunikation ges möjlighet till polisy-basderad åtkomst till moln-tjänster och datacenter för företagens alla applikationer. VeloClouds SD-WAN erbjuder kostnads-fördelarna från molnet samtidigt som man erbjuder en SaaS-liknande tjänstemodell som är enkel att etablera och man betalar efter utnyttjande och utbyggnad.

Dagens utmaningar för kommunikation

För att förbli konkurrenskraftig behöver företag och organisationer ständigt utvecklas för att ta kontroll över följande utmaningar:

Dyr bandbredd

Ökad bandbredd till befintliga och nya kontor är dyrt och tidskrävande.

Komplexa fjärrkontor

Med ett antal enheter för att för att supportera olika funktioner på fjärrkontoren blir det komplext med etablering, monitorering och felsökning.

Begränsande nätverksinfrastruktur

Många fjärrkontors trafik tvingas passera datacentret vilket begränsar och komplicerar utrullningen av moln-baserade applikationer och meför omkonfigurationer av nätverket eller begränsar densamma.

VeloClouds Arkitektur

VeloClouds SD-WAN ger oanade möjligheter där man kan använda de flesta typer av trådbundet eller trådlöst bredband, MPLS, 3G/4G, Satellit för att etablera framtidens WAN-nätverk för företag.

VeloClouds Mervärden

VeloCloud ger möjlighet att expanderar bandbredden samt ger direktaccess med WAN-optimering till företagets affärskritiska applikationer, molnapplikationer. Man erbjuder även möjligheten att injicera tjänster både från molnet och från företagets datacenter samtidigt som man ger en hög nivå av automatisering.

Prestanda och tillförlitlighet

VeloCloud leverera hybrid-WAN med hög prestanda, pålitlighet, kommunikations och operatörs-flexibilitet för att säkerställa optimal prestanda även för de mest krävande applikationer, såsom röst och video. Läs mer >

WAN-Nätverk i molnet

Eliminera flaskhalsarna i datacentret med ett färdigt WAN-nätverk i molnet för att tillhandahålla en optimerad och direkt kommunikation till såväl publika som privata moln. Läs mer >

Virtuella tjänster

Minimera antalet enheter på fjärrkontoren genom att, med ett par klick integrera virtuella tjänster så väl lokalt som i molnet. Läs mer >

Automatisering & Administration

Aktivera ”Zero-touch” fjärrkontors-etablering med hjälp av VeloClouds automatisering och policy-baserad administration. Läs mer >

Introduktion av moln-baserat SD-WAN på 4 minuter

Sanjay Uppal, CEO för VeloCloud, ger en snabb inblick i VeloClouds moln-baserade SD-WAN.