Vad är Zerto?

Zerto tillhandahåller en lösning för ”business continuity” och ”disaster recovery” (BCDR)  för virtualiserad IT-infrastruktur. Zerto vann ”Best of Show” på VMworld 2011, ”Best of VMworld” 2014, och även ”Product of the Year år 2011, 2012 och 2013 tack vare deras mjukvara, Zerto Virtual Replication.

Zerto Virtual Replication är IT-industrins mest kompletta hypervisor-baseraded data-replikeringslösning för VMware vSphere & Microsoft Hyper-V. Zerto Disaster Recovery lösningar ersätter traditionella lagrings-baserade (SAN/NAS) BCDR-lösningar som inte är tänkta för virtuella miljöer.

zerto-cloud

Is Your Data Replication Solution Aligned with Virtualization?

Zertos prisbelönta hypervisor-baserade replikerings-programvara gör det möjligt att anpassa er Business Continuity & Disaster Recovery (BCDR) plan med er IT-strategi. Genom att använda hypervisor-baserade datareplikering, kan du minska DR komplexiteten och hårdvarukostnaderna och ändå skydda dina affärskritiska virtualiserade applikationer, servrar och databaser oavsett om du använder VMware vSphere hypervisor eller Microsofts Hyper-V.

Disaster Recovery

Virtualisering-fördelar är ökad flexibilitet, bättre utnyttjande av resurser och minskade drift- och underhållskostnader. Men äldre ”Business Continuity” lösningar för virtualiserade affärskritiska applikationer begränsar dessa fördelar eftersom de är komplicerade att hantera, stöder inte avancerade virtualiseringsfunktioner och kräver ytterligare hårdvaru- och mjukvaru-resurser. Många fördelar som förväntas när IT-miljön virtualiseras – lägre kostnader, förenklad hantering – går förlorade. Som ett resultat, är din IT-strategi inte i linje med affärsverksamheten – du behöver då jonglera en virtualiserad produktionsmiljö med en fysisk replikering lösning.

Hypervisor-baserad Replikering

Zerto tillhandahåller en Virtual-aware, Software-only, enterprise-class replikerings-lösning byggt från grunden för virtuella miljöer. Genom att flytta replikeringen upp från SAN/NAS-lagret in i hypervisorn så har Zerto skapat den första och enda replikerings-lösningen som ger enterprise-class, virtuell replikering och BC/DR möjligheter för det virtuella datacentret.

TarshimA

Zertos arkitektur: Enkel, effektiv och virtual-ready

I hjärtat av denna patentsökta replikeringsteknik finns två viktiga komponenter:

Zerto Virtual Manager (ZVM) – ZVM ansluts direkt till den virtuella konsolen (till exempel VMWare s vCenter, Microsoft SCVMM), som möjliggör insyn i hela infrastrukturen. ZVM är navet av lösningen, hanterar replikering för hela virtuella miljön och håller reda på applikationer och information i realtid.

Virtual Replication Appliance (VRA) – VRA är en mjukvarumodul som automatiskt distribueras på de fysiska hypervisor-servrarna. VRA replikerar kontinuerligt data från utvalda VMs, komprimerar och skickar dess data till fjärrplatsen över WAN-länkar.

Zerto Offsite Backup

Offsite Backup är en ny funktion som ökar användbarheten av data som replikerats för business continuity och disaster recovery (BC / DR). En dubbel backup-infrastruktur är inte längre nödvändig för backup, vilket avsevärt minskar overhead på produktionsmiljön. Zerto Virtual Replication utökar journalen, som erbjuder kontinuerligt dataskydd för upp till 5 dagar med dagliga, veckovisa och månadsvisa backup-kopior av data.

ZertoOffsiteBackup