Goodtech sänker kostnaderna och får bättre prestanda med öppen lagringslösning från Layer 8 IT-services

nyhetsbild_GoodtechKostnadsbesparingar på upp till 80 %, bättre skalbarhet, flexibilitet och ökad funktionalitet. Det är några av anledningarna till att allt fler IT-intensiva företag tittar på öppna lagringslösningar som alternativ till mer traditionella, proprietära lagringskoncept. Ett exempel är det börsnoterade teknikföretaget Goodtech som valt en öppen lagringslösning från Layer 8 IT-Services. Layer 8 är partner till ett flertal internationellt ledande företag och lagringslösningen som tagits fram för Goodtech bygger på Nexentas öppna lagringsplattform SDS – Software Defined Storage och Dell-servrar.

Goodtech-koncernen, som är noterat på Oslo-börsen, omsätter mer än 2,5 miljarder svenska kronor om året och har drygt 1 500 medarbetare på ett 40-tal platser i Norge, Sverige och Åland. Genom att erbjuda kärnkompetens inom el, automation och kraft- och industriteknik bidrar Goodtech till säkrare energiförsörjning, bättre infrastruktur och en effektivare samt miljövänligare industriproduktion. Exempel på kunder i Sverige är AstraZeneca, Astra Foods, LKAB, NCC, PEAB, Trafikverket, Vattenfall och Volvo.

Goodtechs verksamhet är IT-intensiv med en IT-miljö bestående av 200 virtuella maskiner (VM) och med lagring i två datacenters. Kraven på lagringsmiljön är mycket hög när det gäller kapacitet, stabilitet och skalbarhet. Företaget har de senaste åren haft en snabb tillväxt med ständigt växande informationsmängder. I samband med att en central del av lagringslösningen av åldersskäl behövde moderniseras inleddes ett samarbete med Layer 8 IT-Services. Layer 8 startades 2010 med målsättningen att etablera sig som en helhetsleverantör inom bland annat Smarta Datacenters, IT-säkerhet och datalagring.

Goodtechs mål för den nya lagringslösningen var att få lägsta möjliga totala ägandekostnad (TCO) kombinerat med höga prestanda och en skalbarhet som gör det möjligt att alltid ha en lagringskapacitet som ligger i nivå med de aktuella kraven i den expansiva verksamheten.

Det som väckte vårt intresse för den lösning som Layer 8 presenterade var att den kunde skräddarsys för vårt behov samtidigt som vi fick en stor handlingsfrihet inför framtiden. Vi blir inte fastlåsta till ett teknikalternativ utan får en helt annan flexibilitet som gör att vi enkelt kan bygga ut och göra andra anpassningar av lösningen. Vi hade också låga ägandekostnader som ett krav och faktum är att vi överraskats av den kostnadssänkning vi kan uppnå med en öppen lagringslösning.
Anders Hellquist, Senior Systems Engineer, Goodtech Projects & Services

Innan det slutliga beslutet togs att välja Nexentas SDS-lösning (NexentaStor) installerade Layer 8 IT-Services en testmiljö som gjorde det möjligt för Goodtech att får en bekräftelse på att de krav företaget hade på skalbarhet, funktionalitet och prestanda skulle uppnås.

”- Inte minst när det gällde skalbarhet och prestanda visade testerna att vår lösning var överlägsen den tidigare lagringslösningen. Vi är givetvis glada att vi vunnit Goodtechs förtroende och min förhoppning är att många fler företag med komplexa och informationsintensiva IT-miljöer ska inse fördelarna med öppna lagringslösningar. Med NexentaStor och Dell kan vi erbjuda flera olika lösningsalternativ och ytterligare fördelar är att lösningarna är lätta att implementera och drifta,” avslutar Johan Tungström, VD på Layer 8 IT-Services.