Nationellt testcenter för säkrare IT-stöd inom svensk vård och omsorg valde fördelarna med öppen lagringslösning

IT-stödet inom svensk vård och omsorg är omfattande, komplext och under accelererande utveckling. Miljön är komplex med många, avancerade och i stor utsträckning integrerade IT-system. Dessutom finns ofta många och inte alltid koordinerade verksamhetsprocesser som IT-systemen ska hjälpa till att hantera. Tillsammans skapar detta en ytterst komplex helhet som är utmanande att förändringshantera utan att fel upptäcks förrän i produktion. IT-relaterade brister och problem i vården drabbar såväl patienter som samhällsnyttan. Under 2013 inträffade också flera större haverier som påverkat vårdens processer och ytterst patienterna negativt.

Behovet av att skapa bättre förutsättningar för en säkrare IT inom vården har resulterat i satsningen på det leverantörsoberoende och öppna testcentret Nordic MedTest. Nordic MedTest är en regional satsning med internationell potential. Projektägare är Landstinget i Värmland och nyckelroller har också Karlstads Universitet och IT- stiftelsen Compare Karlstad. Nationellt stöd ges från Sveriges innovationsmyndighet Vinnova, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA). Målsättningen är att Nordic MedTests tekniska infrastruktur ska vara fullt uppbyggt hösten 2015…

wiger.torbjorn.160x160

Vi kunde snabbt konstatera att vår nya lagringslösning har en fantastisk prestanda samtidigt som driften är okomplicerad. En viktig fördel är också att NexentaStor ger stöd för många olika protokoll och vi utnyttjar möjligheten att använda NFS istället för iSCSI utan att vi märker av någon reducerad hastighet.
Torbjörn Wiger, CTO, Nordic Medtest