Vad är redundanta stateless active-active datacenter-nätverk och hur bygger du såna? Med den senaste tekniken som finns i utrustning från bland annat Arista Networks bygger du enkelt redundanta nätverk på både OSI-lager 2 och 3. MLAG och LACP ger redundans på lager 2, medan teknik som vARP hjälper dig med redunansen på lager 3. Alla portar hålls aktiva och skyfflar data. Till skillnad från nätverk där spanning-tree styr och ställer.

Men hur tusan går det till? Häng med! 😊

För att titta på hur tidigare lösningar brukade se ut så lånar jag följande bild från Aristas produktdokumentation.

Traditionella datacenter-nätverk

Bild som illustrerar VRRP med Arista

Bilden illustrerar hur Top-of-Rack-switchen längst ned i bild lägger ut två paket på varsin länk vidare till sin destination.

I scenariot ovan används VRRP/HSRP som First-Hop-Redundancy-Protocol. Ett kännetecken av VRRP/HSRP är att bara en av deltagarna aktivt routar trafik (Spine A i detta exempel).

Dels används hårdvaran ineffektivt, hälften av Spine-switcharna skickar ju inte trafiken uppströms. När Packet 2 sänds ser vi också det karaktäristiska ”Z-flödet” när den går till Spine B, för att den sedan skicka trafiken vidare till Spine A. I bilden visas det ju också underförstått att någon form av vPC/MLAG/MC-LAG används då switchen bygger en LACP-tunnel mot två olika switchar.

Så varför inte även placera ARP-funktionen virtuellt och utspritt på alla LACP-portar?

Arista vARP i ditt datacenter-nätverk:

Bild som visar Arista vARP

–      Jo, men du sa nåt om stateless? Visst behöver switcharna prata ihop sig så de vet vilka klienter de har pratat med?

Nej, faktiskt inte. vARP är helt stateless. Ingen state behöver synkroniseras mellan switcharna, ingen domän behöver konfigureras, nada! Det enda du behöver ange är vilken virtuell MAC-adress switchen ska uppge. Dess enda funktion är att ”lura” nätverket och därigenom kunna erbjuda en redundant gateway.

Vad händer då när en vARP-deltagare stängs ner? Egentligen ingenting!

Klienterna behöver inte fråga efter någon ny gateways MAC-adress. ToR-switchen i exemplet nedan ser att dess ena LACP-länk går ner, men vet att den även ser samma MAC-adress på den andra LACP-länken.

Trafiken flödar på som om ingenting hänt. Precis så både du som administratör samt användare vill ha det!

Är du intresserad av hur du kan förbättra ert datacenters nätverk?

Kontakta oss på Layer 8 IT-Services så berättar vi gärna mer!