Vad är SD-WAN?

Software-Defined WAN (SD-WAN) är en nytänkande sätt att se på och förenkla kommunikationen för företagsnätverk och samtidigt säkerställa optimal applikationsprestanda.

Till skillnad från traditionella WAN, levererar SD-WAN minskade kostnader för kommunikationsutrustning och transmissionstjänster. Software-Defined WAN har sina rötter i Software-Defined Networking (SDN), där man frånkopplar nätverkshårdvaran från transport och förbindelselänkar som applikationerna använder.

Moln-baserad SD-WAN arkitektur

VeloCloud tillhandahåller en säker plattform som är oberoende av förbindelsetyp gör det möjligt att med hjälp av bredbandsnät, 3G/4G eller traditionellt MPLS skapa ett moln-baserat nätverk för åtkomst både till företagets datacenter och olika moln-applikationer, allt levererat med en affärsdriven orkestrering och administration för automatisering och aktivering av virtuella tjänster.

VeloCloud, SD-WAN

Möjligheter

VeloCloud tillhandahåller expanderbar bandbredd liksom direkt och optimerad kommunikation till företagsapplikationer och molnapplikationer. Man kan även implementera virtuella tjänster både i molnet och lokalt — samtidigt som man radikalt förenklar administration och drift.

screenshot-performance
VeloClouds SD-WAN lösning möjliggör en kostnadseffektiv utökning av bandbredd med den företagsprestanda som krävs för de mest kritiska och krävande applikationerna.

Dynamic Multipath OptimizationTM

Aggregering av bredband, 4G-LTE, och MPLS-länkar med applikations-kännedom och ”per paket” styrning mellan WAN-länkar, och direkt felavhjälpande för att alltid leverera optimal prestanda för krävande ljud och bild kommunikation oberoende av vilka länkar som används.

Bandbredds-elasticitet
Öka bandbredden ekonomiskt genom att aggregera flera WAN-länkar av olika typ, vilket ger snabbare respons även för enstaka applikationer. Genom virtualisering och en automatiserad konfiguration får man elastisk bandbredd med total flexibilitet av WAN-operatörer.

Affärskritisk tillförlitlighet
Med hjälp av en ”Active-active” mekanism, basedad på olika länkars prestanda finns ett automatiskt skydd för kommunikations-avbrott med mindre ”failover” under sekunden. Med såväl operatörs och länk diversitet erbjuds hög tillgänglighet.

Moln-applikations optimering
Med hjälp av WAN-optimerad kommunikation direkt mellan fjärrkontor och moln-applikationer erhåller man optimerad prestanda med hjälp av SD-WAN och distribuerade ”gateways” i molnet.

screenshot-cloud-network
VeloCloud erbjuder både transmission och orkestrering i molnet för att möjliggöra direkt och optimerad access till både molntjänster och företagets resurser och applikationer.

Global och ”Multi-tenant”
Med ett distribuerat nätverk av ”multi-tenant gateways” utplacerade av VeloCloud och flera service provider partners, erbjuds optimal connectivitet till publika moln likväl som företags datacenter runt om i världen.

Skalbarhet och redundans
Skalbar och redundant kapacitet av gateways är automatiskt orkestrerat när och där det behövs för affärskritisk kontor-till-kontor, kontor-till-datacenter eller kontor-till-moln access. Statisk, datacenter-fokuserad och opålitlig kommunikation elimineras eller begränsas.

Säkerhet
VeloClouds gateways driftas bara i säkerhetsklassade (Tier IV SSAE 16 Type II) datacenter. End-to-end cloud VPN och sekerhetstjänster som brandväggar, webb-filter m.m. från VeloCloud med partners kan enkelt tilldelas från VeloClouds SD-WAN plattform.

Sömlös Interoperabilitet
VeloClouds molntjänst-leverantörer tillhandahåller access till publika moln och företags datacenter med hjälp av standard IPsec anslutningar, vilket eliminerar behovet av installationer i datacenter eller manuell konfiguration per fjärrkontor. VeloCloud Moln-gateways tillhandahåller direct access till såväl SaaS som IaaS.

screenshot-virtual-services
VeloCloud lösning tillhandahåller en plattform för att etablera multipla virtualiserade nätverksfunktioner för att eliminera en mångfald av enheter för separata tjänster och samtidigt reducera komplexiteten för fjärrkontor.

Virtuella Nätverkstjänster
VeloCloud ser till att routa trafik på tjänste- och applikationsnivå från fjärrkontor till såväl moln-baserade applikationer som applikationer i centrala datacenter, med prioriterad och optimerad prestanda och säkerhet. Fjärrkontoren efterlever företagets standardiserade säkerhet och nätverks-tjänster, inklusive dom från partners, såsom Zscaler, Websense, och Equinix.

Plattform för virtuella tjänster
VeloCloud plattform är en x86-based, hypervisor-kapabell Edge som kan aktivera och koppla ihop flera virtualiserade nätverks-funktioner. Plattformen eliminerar behovet av en rad enheter med enstaka funktioner som t.ex. firewall, VPN och tredje-parts tjänster.

One-click Services Provisioning
Med hjälp av ett enkelt ”click-to-enable interface”, kan tjänster aktiveras i molnet och på fjärr-kontoren med applikations-specifika policies.

SD-WAN som VNF
Det är enkelt att distribuera och driftsätta VeloCloud virtual Edges på existerande hårdvara på fjärrkontor med hjälp av Virtual Edge tillsammans med befintliga routers eller CPEer. VeloCloud Gateway tjänster kan administreras tillsammans med andra datacenter-tjänster.

screenshot-automation
VeloCloud lösning automatiserar utrullningen till fjärrkontor och identifierar automatiskt länkar och deras kvalitet och bandbredd. Dessutom erbjuds granulär insyn i realtid för nätverk och applikations-monitorering.

Zero-touch Deployment
Etablering av fjärrkontor går på några minuter med VeloCloud Edge activation direkt från molnet utan behov av IT-support närvarande. Automatisk detektering av WAN-förbindelser och monitorering av dessa eliminerar enskilda länk-konfigurationer för vart och ett av kontoren.

Orkestrering
Förenkling av routing för fjärrkontor, IP-address administration och VPN setup görs enkelt med VeloCloud Orchestrator. Nätverkspolicies väljer optimal gateway och länk, distribuerad QoS konfiguration, automatisk VPN anslutning och injicering av nätverks-tjänster.

Business Policy Automation
Automatisk igenkänning och ”fingerprint” av  2,500+ affärs- och moln-applikations för att möjliggöra prioritering, QoS och säkerhets-regler.

Cloud-scale Visibility
Global insyn i WAN-länkars prestanda och applikationers utnyttjandegrad och flöden.

Vill du veta mer?

Denna ebook ger dig den bästa insikten om Software-Defined Wide Area Networking.

  • Anledningen till SD-WAN för företags-nätverk
  • Fördelar med att migrera till en SD-WAN-lösning
  • Topp 10 överväganden för att driftsätta SD-WAN
Fyll i ditt namn och din e-postadress så skickar vi dig en länk till denna ebook.

Ditt namn (obligatorisk)

Din e-post (obligatorisk)

SD-WAN, ebook, software-defined WAN